За нас

Търсене на имоти
banner

За нас

ПАРАЛЕЛ 83ЕООД развива предимно посредническа дейност в сферата на администрирането на продажби или наемане на недвижими имоти, както и управление на такива.  Има реализирани успешни сделки в посредничството със сделки с  недвижими имоти покупко-продажби и наеми. Дружеството е администратор на лични данни по  закона за ЗЗЛД. Политиката на дружеството е да предлага на своите Доверители професионално отношение, да ги запознава максимално обстойно с конюктурата на имотния пазар, да ги консултира по всички детайли, касаещи администрирането на съответната сделка с недвижим имот. Да се съобразява с основните изисквания на ДОВЕРИТЕЛЯ при водене на преговори, както и да защитава интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ. Дружеството предприма необходимите действия за успешно партниране с всички институции имащи отношение по администриране на сделки с недвижими имоти: Нотариуси, АГКК, МДТ, НАП,АВ, РС, Банкови и Кредитни институции и др. А също така Дружеството успешно си партнира с фирми и Агенции от бранша с посредничеството в сферата на недвижимите имоти. Макар и от скоро Дружеството се утвърждава като коректен и надежден партньор.