Търсене на имоти
banner

​Международна консултантска компания класира България на 10-то място по ръст на цените на жилищните имоти

Според проведеното изследване на международната консултантска компания Knight Frank относно ръста на цените на жилищните имоти в световен мащаб през третото тримесечие на 2016-та година, България е класирана на 20-то място сред изследваните общо 55 пазара. Анализираните от консултантите данни са основно на ЕВРОСТАТ - статистическата служба към Европейската комисия за събиране на информация за страните-членки на ЕС, както и на Националния статистически институт, който чрез въведената наскоро в страната ни система SDDS Plus на Международния валутен фонд, има възможност да отчита статистически данни за цените на жилищата и за индексите на техните пазарни цени. Отчетеният от Knight Frank ръст на цените в България през третото тримесечие на 2016-та е в размер на 6,5% на годишна база и 2,8% спрямо предходното тримесечие на годината.

Посочените данни подреждат България в групата на имотните пазари с умерен ценови ръст на жилищата до около 7-8%. Според глобалната класация, в същата  група са включени и   пазарите за недвижими имоти на страни като Чехия, Холандия, Латвия, Румъния, САЩ, Великобритания и други. Лидер по най-бързо растящи цени на жилищните имоти сред страните-членки на Европейския съюз е Литва с около 10% ръст на годишна база. Въпреки регистрирания в Литва спад за третото тримесечие с 1,1%, страната заема пето място в глобалната класация.
 
За поредно тримесечие лидерската позиция за най-висок ценови ръст на жилищата, не само в пределите на Европа, но и в света се заема от Турция. Въпреки отражението върху имотния пазар на относително нестабилната политическа ситуация в страната, увеличението на цените на имотите в Турция е с 13,9% на годишна база и с 3,5% за третото тримесечие. В низходящ ред след Турция в класацията се нарежда Нова Зеландия с ценови ръст от 13,5% на годишна база и 5,8% за тримесечието, следвана от Исландия, Канада, Литва, Австрия, Чили, Китай, Малта и Швеция. Според анализираните от консултантите данни, най-нисък ценови ръст на пазарите за недвижими имоти се отчита в Сингапур, Кипър, Гърция, Италия, Мароко, Бразилия, Финландия, като последна в глобалната класация е Украйна, с отчетен в края на третото тримесечие спад на цените на жилищата с близо 10% на годишна база.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини