Търсене на имоти
banner

НСИ: Подобрява се бизнес климатът в строителството

НСИ: Подобрява се бизнес климатът в строителствотоС 2,1 пункта се е покачил през октомври съставният показател „бизнес климат в строителството”. Това отчитат от Националния статистически институт (НСИ). Това се дължи на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за състоянието на фирмите им. Сред анкетираните обаче има песимизъм за строителната активност спрямо предходния месец. От бранша са резервирани в прогнозите си и за следващото тримесечие.

Различни на факторите, които оказват негативно влияние върху дейността на фирмите в отрасъла. Несигурната икономическа среда остава основната пречка. Конкуренцията в бранша и финансовите проблеми са другите негативни фактори, посочени от предприемачите, като през октомври е регистрирано засилване на отрицателното им влияние. Недостатъчното търсене и цените на материалите са другите пречки пред строителния бизнес. Според преобладаващата част от анкетираните продажните цени ще запазят нивата си и през следващите три месеца.
В национален план общият показател на бизнес климата се понижава с 0,5 пункта през октомври спрямо септември. Спадът се дължи основно на проблеми в промишлеността и търговията на дребно. Бизнес климатът в търговията на дребно се е понижил с 2,9 пункта само за месец, а спадът в промишлеността е 1,1 пункта.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини