Търсене на имоти
banner

Проекти на стойност около 1 млрд. евро европейско финансиране ще реализира Столична община през програмния период 2014-2020 година

За програмния период 2014-2020 година  Столична община е защитила реализирането на проекти с европейско финансиране на стойност около 1 милиард евро,  научаваме от официалния общински портал. Информацията е представена от заместник-кмета по транспорт на общината  Евгени Крусев по време на проведения на 29.06.2017 г. форум "Големите проекти на София до 2020 г.", организиран от сдружение "Екопрограма" в рамките на Програма "Европа" на Столичната община. На събитието е присъствала и заместник-кметът по направление "Инвестиции и строителство" Ирина Савина.
 
Най-значимите предстоящи за реализиране проекти на територията на Столична община  са:
  • Изграждане на третия лъч на метрото - най-големият транспортен и екологичен проект със значение за околната среда на обща стойност 490 млн. евро, по който към момента вече са в процес на изграждат 12 метростанции и се произвеждат новите метровлакове;
  • Проект за интегриран градски транспорт - фаза II, в рамките на който предстои доставяне на 13 нови трамвая, ремонт на трамвайната линия по бул. "Цар Борис Трети" с цялостна рехабилитация на участъка от трамвайно ухо "Княжево" до Съдебната палата“, изграждане на нов релсов път, трамвайни перони, контактна мрежа, техническа инфраструктура и цялостна реконструкция на трамвайния път и прилежащата зона по ул."Граф Игнатиев".
 
В рамките на Инвестиционната програма на Столична община е планирана също реализацията по ОП "Региони в растеж"  2014-2020 на значими проекти на обща стойност около 143 млн. евро в образователната, социалната и културна инфраструктура, подобряването на градската среда и енергийната ефективност. Планираните проекти за изграждане и реконструкция на ВиК мрежата в София са на обща стойност около 400 млн. лева, за чиято реализация към  момента е в процес на изпълнение проект по ОП "Околна среда" на стойност 4,5 млн. лв за регионално прединвестиционно проучване, въз основа на което Столична община ще кандидатства за европейско финансиране за изграждане на канализация в предложените от консултанта територии. Регионалното прединвестиционно проучване ще бъде готово до края на 2019 г. и ще бъде одобрено от Столичния общински съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите, Финансовата инициатива "Джаспърс" и Европейската комисия. София успешно усвоява средства за повишаването на качеството на живот и по други Общностни фондове на ЕС.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини