Търсене на имоти
banner

Проектът за строителството на интерконектора Гърция-България ще започне през 2018-та

Проектът за строителството на  интерконектора Гърция-България може да стартира през 2018 година и според предварително начертаните темпове, реалната му експлоатация може да започне през 2020 г., съобщава официалният сайт на Министерството на енергетиката (МЕ). Информацията е предствена от министъра на енергетиката Теменужка Петкова на среща с посланика на САЩ в България Н.пр. Ерик Рубин, за запознаване с напредъка по проекта за изграждане на междусистемната връзка и последващите стъпки до окончателната й реализация. През есента на 2017 г. предстои стартиране на обществената поръчка от МЕ за избор на изпълнител на строителните дейности по интеркоректора, като едновременно с това за неразпределения капацитет на газопровода ще бъде обявен и нов пазарен тест, който, предвид постигнатия напредък по реализация на проекта, може да постигне много добри резултати, е отбелязала министър Петкова.
 
Изграждането на интерконектора Гърция-България е сред най-важните приоритети на българското правителство в областта на диверсификацията и енергийната сигурност. Проектът има ключова роля и за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за целия регион на Югоизточна Европа, е подчертала министър Петкова. За осигуряването на финансови средства в размер на 35 млн. евро, необходими за реализиране на проекта, са предприети стъпки по линия на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, като проектната документация е представена в Управляващия орган на програмата и в Европейската комисия. Възможности за финасиране изграждането на интеркоретора от европейските структурни и инвестиционни фондове, се търсят и от гръцка страна, което е станало ясно по време на неотдавнашна среща между енергийните министри на България и Гърция.

Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини