Търсене на имоти

Строителният сектор отново отчита спад

Строителният сектор отново отчита спадИндексът на строителната продукция през ноември 2013 г. е с 1,2% под равнището на предходния месец октомври. Това са предварителните данни на Националния статистически институт, публикувани в края на работната седмица. Намаление от 9% е отчетено и в сравнение с ноември 2012 г.

За месец гражданското/инженерното строителството се е сринало с 1,9 на сто, а сградното строителство- с 0,7 на сто. Отрицателен е темпът на строителната продукция на годишна база. Спадът при гражданското/инженерното строителството е 12,9%. Сградното строителство се е свило с 5,8 на сто за година.

Най-голям срив на строителни дейности е регистриран през май. Тогава намалението в сектора е 11 на сто спрямо същия месец на 2012 г. Гражданското строителство се е сринало с 8,9%, докато намалението при гражданското/инженерното строителството е 13,9 на сто за година. През август  продукцията в строителството е паднала с 9,3% на годишна база, като сградното е със 7 на сто по-малко, а гражданското/инженерното строителството- с 12,2%.


Domaza - Недвижими имотиПо-стари новини