Агенция за недвижими имоти Паралел Имоти
ул.Пловдив-юг 382к
+359 899104238
Парцел за строителство за продажба
Цена: 0 €
България - Смолян - гр. Девин - ID 4165627
Обща площ: 1300 m2

Данни

Площ
Обща площ
1300.00 m2
Парцел
1300.00 m2

Описание

P-470317 ЕКСКЛУЗИВНО ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ИМОТ УПИ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ХОТЕЛ, ИЛИ КОМПЛЕКС СЪС СЛЕДНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ: СПОРЕД ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ НА УПИ НАСТОЯЩИЯТ ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН Е ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 124, АЛ. 3 НА ЗУТ, ПРИ НАЛИЧИЕ НА ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ИМОТИТЕ, ТЯХНОТО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ. ИЗРАБОТЕНИ СА ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ. ПР/ПЛАН РЕГУЛАЦИЯ/. ПЛАНЪТ ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ Е РЕШЕН КАТО СВОБОДНО ЗАСТРОЯВАНЕ С ОГРАНИЧИТЕЛНА ЛИНИЯ НА ЗАСТРОЯВАНЕ, КАТО ОТСТОЯНИЕТО ОТ СТРАНИЧНИТЕ РЕГУЛАЦИОННИ ЛИНИИ И УЛИЦАТА Е ЗМ, А ОТ ДЪНОТО НА ИМОТА - 5М. ТЕРЕНЪТ Е ОТРЕДЕН КАТО ЗОНА ЖС. МИН 1/3 ОТ ОЗЕЛ. ПЛОЩ ДА БЪДЕ Е ВИСОКА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ. КИНТ 2, ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ 60% , ЕТАЖНОСТ В МЕТРИ 15 М. 5 ЕТАЖНО ЗАСТРОЯВАНЕ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ 40%. ОЧАКВАНОТО РЗП Е ОКОЛО 2500 КВ. М. ИМОТА СЕ ДАВА СРЕЩУ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, ПРОЦЕНТА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ СЕ ДОГОВАРЯ ПРИ СЕРИОЗЕН ИНВЕСТИТОРСКИ ИНТЕРЕС.