Агенция за недвижими имоти Паралел Имоти
ул.Пловдив-юг 382к
+359 899104238
Парцел за строителство за продажба
Цена: 379 986 €
България - Пловдив - Пловдив - ID 4165660
Обща площ: 2900 m2

Данни

Площ
Обща площ
2900.00 m2
Парцел
2900.00 m2

Описание

P-442920 Парцел с изготвен и одобрен ПУП със следните показатели Смф2 / смесена многофункционална устройствена зона/ Н до 15м, Пзастр. до 60 %, Кинт до 2. 5, Поз мин 30%, Р - 100%, начин на застрояване - е, д, с, кН до 18м, Пзастр. до 60 %, Кинт до 3. 0, Поз мин 30%, Р - 100%, начин на застрояване - е, д, с, к Адрес на поземления имот: гр. Пловдив, п. к. 4000, бул. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ Площ 2900 кв. м Очаквано РЗП около 8 000 кв. м.